Svensk Militär Flygplanshistorik finns för tillfället även som kopia på https://svfplhist.home.blog/Uppdaterad: 2022-09-04