HAVERIER FPL 35

Uppdaterad: 2021-02-20

Fpl 35309 råkade ur för minuslandning 1964-03-06 vid fält 32, Heden, Boden. Foto: Från SFF.

Sedan J 35A kom i aktiv tjänst vid F 13 under våren 1960 fram till slutet av 1986 har drygt 130 Drakenflygplan kasserats till följd av haverier. Under den första tolvårsperioden förlorades 59 flygplan genom totalhaveri varvid 22 flygförare omkom medan 34 framgångsrikt räddade sig med nödutsprång och fallskärm.

Ser man till frekvensen totalhaverier i förhållande till uttagen flygtid blir denna 18,4 per 100.000 flygtimmar! Det är svårt att jämföra dessa siffror med statistik från andra länder eftersom principer för redovisning är helt olika.

Jämfört med andra svenska militära flygplantyper som exempelvis fpl 29 och 32 ligger siffrorna för fpl 35 lägre. Utvecklingen av 35-systemet har dessutom efter 1972 inneburit en sänkning av haverifrekvensen i förhållande till det totala flygtidsuttaget.

Haveriorsaker - Generell översikt

Ett av de första problemen med flygplan 35, resulterande i totalhaverier, var rodermomentbegränsningar. Orsaken var här en kombination av styrsystemets konstruktion, vingkonfigurationen och hög fart. Avgörande för hur föraren kunde klara sig ur en kritisk situation var aktuell flyghöjd och Machtal. En utökad utbildning i förening med modifieringar på flygplanet med bl.a. införande av annan styrautomat och ett anpassat räddningssystem har drastiskt reducerat haverier och antal omkomna till följd av rodermomentbegränsningar.

Superstall var en annan för fpl 35 typisk haveriorsak. Till en början omkom minst en förare till följd av att han inte kunde skjuta ut sig eftersom huven aldrig fälldes. Efter bättre utbildning och successivt modifierat räddningssystem har antalet haverier och omkomna till följd av Superstall drastiskt minskat. Dessutom modifierades samtliga 35:or genom införandet av stallvarnare, som "handgripligen" varnade föraren då han närmade sig Drakens stallgräns med hänsyn till fart, roderlägen och anfallsvinkel.

Förarfel kan i många fall anges som direkt eller bidragande orsak till inträffade haverier det gäller då exempelvis inträffade kollisioner mellan flygplan eller med marken.

Materialfel kunde konstateras i 19 fall av de första 59 totalhaverierna, vilka inträffade fram till och med 1972. Det var då främst fel i RM 6C-motorn såsom skurna bränslepumpar, skovelbrott, brand, brandindikering och fel i bränslesystemet. Haveriorsakerna har resulterat i modifieringar av olika detaljer i motor med tillhörande system varvid antalet haverier orsakade av materialfel markant har kunnat minskas.

Ovanstående redovisning bygger på Bengt Rosenius uppsats om fpl 35 publicerad i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens "HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT" år 1974. Det kan i sammanhanget nämnas att de officiella uppgifterna om 59 totalhavererade (och kasserade) flygplan 1960-72 stämmer dåligt med faktiska siffror. Under perioden 7/6 1960 -- 7/12 1972 totalhavererade 70 flygplan typ 35 Draken! Hur skillnaden i antal skall förklaras är f.n. inte känt (1989). Möjligen kan det vara fråga om en eftersläpning i redovisningen av kassationer.

Faktum kvarstår: Ett flygplan som kasseras efter haveri måste statistiskt betraktas som totalhavererat! Med hänsyn till dessa inofficiella, men historiskt korrekta siffror kan tänkas att haverifrekvensen för fpl 35 ligger på 21,8 per 100.000 flygtimmar, vilket då något överstiger fpl 32 Lansen, men understiger fpl 29 Tunnan. Denna slutsats gäller dock haverifrekvensen beräknad fram till årslutet 1972, medan frekvensen därefter p.g.a. olika åtgärder kunnat bringas ner på en betydligt lägre nivå.

Sålunda har exempelvis inget haveri inträffat med Draken under perioden maj 1986 till april 1989 trots ett omfattande flygtidsuttag vid det enda kvarvarande 35-förbandet: F 10 i Ängelholm. Det haveri som inträffade den 11/11 1986, och där en österrikisk förare omkom, belastar inte statistiken vad gäller det svenska Flygvapnet.

Datum        Förb Fpl-typ
Fpl-nr
Motortyp
Motor-nr
Haveriplats Haveribeskrivning
1960-06-07 F 13 J 35A
35018
-
RM 6B
8015
Sjön Bjän, 5,5 km NO Stjärnorp, Östergötland Vid halvrollsövning hamnade fpl i ett okontrollerat flygläge, superstall. Ff (mj Stig Olof Haage, FFSU) omkom då han försökte skjuta ut sig men huven fälldes ej och blockerad därför utskjutning.
1960-09-07 FC
F 13
J 35A
35002
-
RM 6B
3825
=
J 35A
35014
-
RM 6B
8010
Vid sjön Dovern, mellan Doverstorp o Eliantorp, 5 km SSO Finspång (Östergötland) Kollision. Ff (lt Lars Bertil Persson) i 35002 räddade sig med fallskärm men ff (lt Sten Hermann) i 35014 omkom (ej fallskärmshopp). 35002 hamnade på järnvägsspåret.
1962-01-18 eller 1962-03-12 ?? F 13 J 35A
35046
-
RM 6B
8032
F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland) Landning 600 m minus banändan bana 24 pga utebliven varvtalsökning vid landning. Ff (ffl.1 Dan Eskil Sandkvist) undkom med lättare skador. Till FTS, F 14, som instruktionsflygplan.
1962-05-07 F 13 J 35A
35039
-
RM 6B
8041
Kolmården (Östergötland) Kollision med marken. Ff (ffl.1 E Tomas Ellneby, FFSU) omkom (ej fallskärmshopp).
1963-01-07 - SK 35C
35814
mod 35031
-
RM 6B
8111
Sjön Roxen (Östergötland) Styrsystemstörning efter start pga överhettning av fläkhjulet till kabinluftsystemet. Fläkthjulet deformerades och trasades sönder vilket orsakade att en roderlina till vänster vingroder klipptes av och gjorde fpl manöverodugligt. Ff (pfl FC lt Lars-Erik Jetzen) och ing (Hans I Pettersson, Saab/FC) räddade sig med fallskärm på ca 800 m höjd.
1964-03-06 F 13 J 35D
35309
-
RM 6C
8469
Fält 32, Heden, Boden Genomsjunkning och minuslandning. Ff/kn ok. Ej fallskärmshopp. Fpl kasserat (men reparabelt). Se bild ovan.
1964-03-20 F 18 J 35B
35228
-
F 10, Ängelholm 100 m minus banänden har ff dragit av gasen och hörde vid sättning en kraftig smäll. Fpl-nosen slog i banan med våldsam kraft och ff tappade greppet om styrspak och gasreglage. Ff uppfattade vänster huvudställshjul segla förbi. Fpl studsade några gånger i banan under kraftig gir åt vänster och kasade av banan. Fpl fortsatte 300 m, passerade Käglesån och stannade efter 10 m. Ff förlorade troligen medvetandet under en kort stund. Ff (1.ffl K G Borg) erhöll lindrig ryggskada. Orsak: Sidvind och felbedömning. (6)
1964-05-06 F 13 J 35D
35316
-
RM 6CS
8479
Näset, 15 km SO Arboga, Hjälmaren Kollision i hög fart med Hjälmaren. Ff (ffl.1 Gert G E Johansson, FFSU) omkom (ej fallskärmshopp).
1964-07-23 F 16 J 35B
35222
-
RM 6B
8127
Valbo, NO Tierp Motorstopp vid kontrollflygning på 1.500 m. Ff (fing.1 Gunnar Sigvard Berg, BFSU) gjorde två misslyckade återstartningsförsök och räddade sig sedan med fallskärm på 500 m höjd.
1964-09-09 F 18 J 35B
35212
-
RM 6BS
8140
Askö skjutplats, SO Trosa, Stockholms skärgård Pendlande superstall vid upptagning efter akan-skjutning mot markmål. Ff (ffl.2 E Ingvar Jansson, GFSU) omkom efter misslyckat uthopp.
1964-09-25 F 16 J 35A
35052
-
RM 6B
8012
Skyttorp, ca 4 km N banändan på fält 14, SSO Tierp Motorstörning (pumpning) pga fel på ledskeneomställningen (FOD). Ff (ffl.1 Karl-Olof E Persson, FFSU) räddade sig med fallskärm.
1964-11-18 F 16 J 35A
35071
-
RM 6B
8145
Godegård, Kärnskogen, Östergötland Efter avfyrning av övningsraketer gjorde ff en kraftig upptagning varvid fpl gick i superstall som inte kunde hävas på den låga höjden. Ff (ffl Rolf Erik Moberg, GFSU:Ä) hoppar men pga den låga höjden hann inte fallskärmen utvecklas. Ff omkom.
1965-02-02 F 10 J 35D
35319
-
RM 6C
8480
Höalteknall, Nidingstorp, SO Båstad, Östra Karup, Hallandsåsen Roderlåsning pga servofel/hydraulfel. Ff (mj Bertil E Bjäre, TIS:Ä) räddade sig med fallskärm.
1965-04-08 F 16 J 35A
35063
-
RM 6B
8040
Åkerby k:a, 5 km SV Bälinge, Uppland Motorstörning (lossnad huvnyckel, FOD). Ff (kn Gustav Börje Fritjofsson, Fst) räddade sig med fallskärm.
1966-02-01 F 18 J 35B
35216
-
RM 6B
8005
Kaggfjärden, Södermanland Efter modifiering på SAAB fick fpl motorstörningar / motorstopp (skärning i mittre rotorlagret och kompressorskador) vid en avancerad flygning samma dag utanför Landsort. (Exp)
Ff (ffl.1 H Åke S Jonsson, FFSU) räddade sig med fallskärm.
1966-06-03 F 3 J 35D
35385
-
RM 6C
8617
Himmerfjärden (Södermanland) En rote flög på 100 m höjd från Visby mot ett bogserat sjömål i närheten av Lisön, 10 km från Nynäshamn. Motorstörningar och motorstopp. Ff steg till 2.000 m höjd och gjorde återstartningsförsök. Fpl slog ned 100 m från land. (Exp)
Ff (ffl.1 Jan A Björkman, GFSU:Ä) räddade sig med fallskärm.
1966-06-09 F 13 J 35D
35331
-
RM 6C
8403
Grimsvallen, Glissjöberg, ca 20 km NV Sveg, Härjedalen Inför bl.a. CFV, 3 flyggeneraler och flygsäkerhetsinspektören skulle 22 divisioner (150 fpl) anfalla ett utrangerat tågset (med ånglok i spetsen) på den nedlagda järnvägssträckan Sveg-Hede. Spaningsflyg lokaliserade snabbt tåget varefter 16 div laddade med övningsraketer och anföll. Två div flög bort sig helt. Ff flög som trea i den första gruppen då slutligen ett skarpladdat anfall sattes in. Efter en sväng över målet och anflygning gick ff tillsammans med kamraterna i dykning för attack och av allt att döma blev dykningen för brant. När ff skulle hämta upp fpl drabbades det av superstall och på 200 m höjd fanns ingen chans att häva stallningen. Fpl vek sig uppåt/bakåt och efter tillsynes ändlösa ögonblick sköts så kabinhuven av och ff (ffl Carl Åke Bergvall, FFSU) kastades ur fpl och räddade sig med fallskärm. På bilden störtar fpl och ff har just gjort fallskärmsuthopp. (Exp, GP, SE)
1966-10-31 F 18 J 35B
35233
-
RM 6B
8120
Mellsten, 15 km ONO Landsorts fyr, Stockholms södra skärgård Under instrumentflygning i rote kom fpl in i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff (ffl.2 Anders Bertil Andersson, GFSU) räddar sig med fallskärm på 3.000 m höjd. (GP)
1966-11-18 F 3 J 35D
35355
-
RM 6C
Vårdsberga k:a, Östergötland Okontrollerat läge vid landning. Ff (oberl Teja Reichhuber, Österrike) räddade sig med fallskärm.
1966-11-22 F 10 J 35D
35304
-
RM 6C
8444
F 10 Barkåkra, Ängelholm Minuslandning. Ff/Ffl ok. Ej fallskärmshopp.
1967-01-18 F 16 J 35A
35045
-
RM 6BS
8063
På banvallen Uppsala-Gävle, 15 km N Uppsala Motorstopp. Ff (lt Anders Fritjof Lefvert, FFSU): "Jag märkte direkt efter starten från F 16 att motorn började krångla. Tornet gav mig order att landa igen Jag gick genom molnen upp till 2.000 m höjd och svängde hem. När jag drog av gasen stannade motorn. Efter två misslyckade startförsök förstod jag att min enda räddning var att hoppa." fallskärmshopp på 700 m höjd i moln. Fpl slog ned intill jvg mellan Uppsala o Gävle (ca 1.200 m från F 16 landningsbana) och bröt elförsörjningen till jvg. (Exp)
1967-02-15 F 11/F 21 ? S 35E
35910
-
RM 6C
8569
Söra gård, sydöstra änden av Hovrasjön, 4 km O F 11 Skavsta, Nyköping Efter genomförd navigeringsflygning låg fpl i moln under inflygning för radarlandning på F 11. På 8 km avstånd från fältet meddelade ff att brand uppstått i fpl och att han avsåg hoppa.(GP). Falsk brandvarning?
Ff (ffl.1 Elis Gunnar Hägg) räddade sig med fallskärm.
1967-05-10 F 11 S 35E
35912
-
RM 6C
8580
Slätbaken, vid Mem, Söderköping, Östergötland Motorstörning pga utmattningsbrott i kompressorsteg 6. Under spaningsövning över sjön Bolmen på ca 50-100 m höjd fick fpl ett kraftig varvtalsbortfall. Ff (ffl.1 C G Blomquist, FFSU) meddelade tornet och steg, men kom bara till 900 m höjd. Fallskärmshopp på 120 m höjd. Ff hamnade 400 m från kanalslussen, insnärjd i fallskärmslinorna. Räddades av en slussvakt med båt. (Exp)
1967-09-06 F 10 J 35D
35322
-
RM 6C
8422
Utö, på grunt vatten vid ö norr om Nåttarö, Stockholms södra skärgård En rote övade jaktstrid när rote-tvåan hamnade i okontrollerbart flygläge (superstall). Ff (lt Berth S E Holmqvist, FFSU) meddelade fallskärmshopp och hamnade på en ö N Muskö (överlevde). Fpl på grunt vatten N Nåtarö. (GT)
1967-09-14 F 21 S 35E
35919
-
RM 6C
8661
2 km V banändan bana 32, F 21 Kallax, Luleå Kontrollflygning efter rep av bränslesystemet. Motorstopp på 200 m höjd direkt efter start. Återstartningsförsök. Ff (Fing K Göran Bäckström, AFT:1) räddade sig med fallskärm på 100 m höjd och fick lätta fotskador. På bilden studerar ff sitt havererade fpl. (Exp, Se)
1967-10-24 F 1 J 35F-1
35479
-
RM 6C
8671
1 km N Börje k:a, Uppland Foto:
Andres Haas.

Plané ned i marken. Efter en övning med 2 fpl från F 1 havererade det ena vid 7-tiden strax före landningen på F 16. Ff (lt H G Portland) omkom. Ej fallskärmshopp. (GT, UNT)
1967-11-23 F 18 J 35B
35213
-
RM 6B
8160
I havet, S Mörtö-Bunsön, i närheten av Ornö, Stockholms skärgård Luftstridsövning. Okontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar? Ff (ffl.1 Vaino R Mauritz Hjorthagen, AFT:1) utförde fallskärmshopp i hög fart på 2.000m höjd men omkom. (Se)
1967-11-28 F 13 J 35F-1
35413
-
RM 6C
8451
I havet, O Arkösund/Häradskär, 20-30 km NO Västervik, Östersjön Okontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar? "Vi hade gjort en 'spiral' (halvroll i överljudsfart) och jag kunde inte komma ur den. Fpl fortsatte att rusa rakt ner mot vattnet. Jag jobbade för att få planet på rätt köl. Hann inte ens meddela min rotekamrat i radion om vad som hänt. Jag hoppades klara kärran. Men till slut förstod jag att jag måste ut ur den. Och det snabbt. Just då gick det undan ordentligt. Överljudsfart? Jaa, säkert! Katapultstolen fungerade och jag åkte i väg ut. Det kändes som om ansiktet skulle slitas sönder i vinddraget." Fpl störtade från 7.000-8.000 m höjd. Ff (ffl.2 Lennart Dohlon, GFSU) utförde fallskärmshopp på 800 m höjd. Ff i vattenfylld livbåt 1,5 tim i 4-5 m höga vågor och 3-4-gradigt vatten. Efter räddningen tvingades hkp att nödlanda pga det mycket dåliga vädret. Detta var det första lyckade fallskärmshopp i överljudsfart i FV. (Exp, Se)
1967-12-05 F 3 J 35D
35363
-
RM 6C
8022
Åker vid Haddorp, 650 m NO St Greby gård, SSV Malmslätt Motorbrand under inflygning för landning efter luftstridsövning på 8.500 m höjd. Ff (ffl.1 Jan A Björkman, FFSU) räddade sig med fallskärm på 300 m höjd. (Exp, GP)
1968-01-29 F 16 J 35A
35080
-
RM 6B
3603
Ingesbo i Vittinge, 30 km V Uppsala (Uppland) Under eller efter avancerad flygning kom fpl troligtvis i okontrollerbart flygläge (superstall). En dov smäll hördes enl vittnen innan fpl störtade. Bromsfallskärmen utlöstes innan fpl tog mark. Ff (övlt K Y Sigvard Johnson, TIS:Ä) omkom (ej fallskärmshopp). Bilden: Vid pilen fanns en gång förarplatsen. (Exp, GT)
1968-03-26 F 18 J 35B
35224
-
RM 6BE
3458
=
J 35B
35262
-
RM 6BS
8166
Nedergårdsö, strax S Ornö, Stockholms skärgård Okontrollerat läge under roteflygning på låg höjd över Sthlms södra skärgård. Rodermoment-begränsning i hög fart? Kolliderade fpl med varandra? Båda ff påträffades omkomna, flytande i vattnet. Ff (fdir.2 J M Tjernström, SFT) i 35224 fallskärmshopp, ff (ffl.1 Bengt E Samuelsson, BFSU) i 35262 ej fallskärmshopp. Fpl på 20-50 m djup. (Exp, Se)
1968-09-18 F 13 J 35F-2
35525
-
RM 6C
8726
Skog V Kvillinge k:a, 7 km N F 13 Bråvalla, Norrköping Under inflygning mot fältet efter låghöjdsflygning i mörker fick fpl motorstopp på 200 m höjd. Ff (ffl.1 L Ragnar D Andersson) räddade sig med fallskärm på 150 m höjd. Fpl exploderade vid nedslaget. (Exp, GT)
1968-10-24 F 10 J 35B
35254
-
RM 6BS
8106
Hanöbukten, QL 55 45, södra Östersjön Ff utförde målgång med radar (övning i kurvanfall?) på 1.500 m höjd när han omkring kl 20:30 plötsligt försvann från radarskärmen (okontrollerat läge). Ff (ffl.1 Karl-Axel Lindgren, FFSU) omkom (ej fallskärmshopp). (Exp)
1969-02-25 F 13 J 35F-2
35530
-
RM 6C
8732
F 13 Bråvalla, Norrköping Vid start som rote-etta slocknade ebk:n i lättningsögonblicket men ff/Ffl.1 hann släppa bromsskärmen, bromsa hjulen och slå av motorn. Avgasströmmen från passerande rote-tvåan drev fpl ut i snön där det slog runt i 275 km/tim. Ff blev hängande upp och ned i selen och hörde hur bränslet rann ur de skadade tankarna. Räddningsstyrkan krossade huven och ff kunde krypa ut. Bilden: Fpl upp o ner i snön. (Exp)
1969-03-26 F 16 J 35A
35088
-
RM 6B
8014
Skogsterräng 7 km NNV Tierp Motorstopp (bränslebrist). Ff (lt/res Lars K Hj Moberg, SFT) räddades ig med fallskärm.
1969-05-23 F 3 J 35D
35376
-
RM 6C
8054
Nordvästra Vättern, i höjd med Olshammar, Närke Motorstopp sannolikt pga felmonterat tanklock eller kärvning i manöverknapp i inkopplingsventil. Ff (ffl.1 L Staffan Hådell, TIS:Ä) räddade sig med fallskärm.
1969-06-13 F 3 J 35D
35390
-
RM 6C
8598
Mellan Gotland och fastlandet, NNO Ölands norra udde, 10 km V Visby, Östersjön Radarledd stridsmässig avancerad flygning. Kl 09:20 halvroll i överljudsfart. Okontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar? Skador på hjälmen tyder på fallskärmshopp i mycket hög fart. Ff (mj Sven-Åke E Goentorp, TIS:Ä) omkom. (Se, GP)
1969-09-17 F 21 J 35D
35377
-
RM 6C
8530
=
S 35E
35936
mod 35302
-
RM 6C
8477
Hindersöfjärden, SV ön Skogskärret, O Luleå, Bottenviken Kollision i luften under luftstrid. Fart ca 800 km/tim.
35377: Ff (ffl.1 G E Jerry Bergh, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. Fpl på 8 m djup.
35936: "Kraftig smäll och eldslågor runt kabinen". Troligen bländad av solen. Ff (lt Kjell Adrian Nordström) räddade sig med fallskärm ca 3.000-7.000 m höjd. "Vrakspillror föll ner över mig". Fpl på 8 m djup. (DN, GT)
1970-02-12 F 11 S 35E
35944
mod 35276
-
RM 6C
8417
15 km S fyren Gustaf Dalén, Östersjön På hemväg stannade motorn på ca 200 m höjd över Östersjön, 70 km från F 11. Ff steg med fpl till 1.200 m och gjorde återstartningsförsök utan framgång. Fallskärmshopp på 300 m höjd. Ff (lt Bengt-Olof Samuelson) hade tur och landade på ett isflak. (Exp, GT)
1970-03-16 F 13 J 35F-2
35552
-
RM 6C
8757
Bana 15, F 13 Bråvalla, Norrköping Genomsjunkning vid landning. Ff/ffl ok. Ej fallskärmshopp.
1970-04-28 F 21 J 35D
35334
-
RM 6C
8497
=
J 35D
35332
-
RM 6C
8491
På land utanför F 21, Bottenviken En fyrgrupp övade avancerad stridsmässig flygning på ca 2.000 m höjd. Hela fyrgruppen kom in i dykning i hög fart men bara två kom ur den. Okontrollerat flygläge och rodermoment-begränsning.
35334: Fallskärmshopp i över 1.000 km/tim. Ff (fdir.2 G Sigvard Berg, SFT:2) omkom.
35332: Ff (ffl.1 Rolf N-E Törnkvist, FFSU) gjorde fallskärmshopp men blev hängande i ett träd och fick flera arm- och benbrott.
(GT,Exp,Se)
1970-05-26 F 18 J 35B
35204
-
RM 6B
8114
10 km SO Östergarns fyr, ca 13 km SO Herrvik, Östersjön Kollision med havsytan. Under skjutövning mot luftbogserat mål försvann fpl från radarn kl 15:38. Delar av ff:s personliga utrustning fanns flytande vid en oljefläck på havsytan.(DN)
Ff (ffl.1 Kjell I Tinnerholm, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1970-06-03 F 11 S 35E
35904
-
RM 6C
8651
Hjallerup, åker 18 km NO Aalborg, Danmark Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?) vid rutinflygning över Skagerack-Kattegatt. Planerade att gå ned på Nato-basen i Ålborg men 10 km från flygplatsen stannade motorn. Ff (ffl.1 Carl A K Nyberg, FFSU) räddade sig med fallskärm på 500 m höjd. Fpl slog ned i ett uthus. (Exp, GP)
1970-09-02 F 4 J 35D
35361
-
RM 6C
8811
Skogs- och myrterräng, 25 km VNV Strömsund, Jämtland Superstall. Ff (ffl.1 H O Malmström, GFSU:Ä) räddade sig med fallskärm på 3.000 m höjd. (GT)
1970-09-16 F 21 S 35E
35926
-
RM 6C
8573
Näverliden, 40 km SO Arvidsjaur Motorstörning (skovelbrott pga utmattning?). Ff (ffl.1 F Jerry Wiklund, FFSU) räddade sig med fallskärm. (Exp)
1970-09-24 F 13 J 35F-2
35517
-
RM 6C
8701
Kräklingbo, Gotland Ff hade övat skjutning mot luftmål Ö om Gotland i rote. Därefter påbörjades avancerad flygning på höjder mellan 2.000-6.000 m. Vid 10:30-tiden upptäckte plötsligt rotechefen att fpl saknades. Inget radiomeddelande hade uppfattats. Halvroll och okontrollerat flygläge pga rodermoment-begränsningar? (Se, GT)
Ff (ffl.1 Rolff Th Andersson, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1970-10-20 F 11 S 35E
35917
-
RM 6C
8625
St Erstorp, Gösslunda, Kållandsö, 4 km NV Lidköping Motorstörning pga kompressorhaveri efter skärning i mittre lagret. Lågt oljetryck 100 m över Vänern. Efter snabb stigning till 1.000 m stannade motorn. Ff (fk G Robert Palmgren, GFSU) försökte ta sig till F 7 men fick göra fallskärmshopp innan dess på 200 m höjd. (Exp, GT)
1970-11-03 F 1 J3F
35465
-
RM 6C S
8708
8 km S Björbo järnvägsstation, 30 km SV Rommehed, Dalarna Efter avslutad övning kl 19:20 meddelar ff "Jag gör en sväng först.." innan landningen. Höjd 2.500 m. Därefter saknas fpl. Ev exploderade fpl i luften. (KvP, GT)
Kollision med marken. Ff (ffl.1 Bengt S I Johansson, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1971-01-19 F 4 J 35D
35359
-
RM 6C
8496
Pilgrimstad, Gällö, O Revsundssjön, Bräcke, SO Östersund Superstall på 12.500 m höjd. "Fpl förlorade farten och började hastigt sjunka. Alla försök att komma ur läget misslyckades." Ff (ffl sg Sven Erik Martinell , FSU) räddade sig med fallskärm på 3.000 m. Fpl föll ner i en lada. (Exp)
1971-02-17 F 21 S 35E
35950
mod 35286
-
RM 6C
8564
Rosvik, 24 km V Kallax, Luleå Motorstopp pga bränslestopp pga tekniska fel. Ff (ffl.1 Sven-Åke Johansson) räddade sig med fallskärm.
1971-06-23 F 21 S 35E
35927
-
RM 6C
8679
12 km N Fällfors Under övning i luftstrid med annan 35:a hamnade ff i okontrollerbart läge (superstall). Ff (ffl.1 Lars Sören Hedström, BSFU)? räddade sig med fallskärm på 1.000 m höjd. (GHT)
1971-08-10 F 12 J 35F-1
35437
-
RM 6C
8633
I havet 20 km NO Ölands södra udde, Östersjön Motorstopp på 6.500 m höjd. Återstartningsförsök lyckades för en kort stund. Efter att ytterligare 5 återstartningsförsök misslyckats, gjorde ff (kn R U Sjöholm, GFSU) fallskärmshopp i havet på 900 m höjd. Rotekamraten uppmärksammade det tyska fartyget "Nechapral av Hamburg" på vad som hänt genom överflygningar på låg höjd varvid fartyget plockade upp ff ur havet. Fpl på 30 m djup. (Exp)
1971-08-17 F 10 J 35F-2
35591
-
RM 6C
8806
Nära Laganskjutmålet, 1 km från Lagans mynning i Laholmsbukten Motorstopp vid avancerad flygning på 5.000 m höjd. Ff/ffl.1 räddade sig med fallskärm på ca 1.500 m. (GT)
1971-10-12 F 1 J 35F-1
35494
-
RM 6C
8411
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt. Under övning med 4 fpl uppstod brand i ebk. Ff (ffl.1 N G Grahn, FFSU) räddade sig med fallskärm men blev medvetslös och fick nyckelbensbrott och benskada vid uthoppet som skedde i 1.000 km/tim. Ff bärgades av fisketrålare och dansk hkp och fördes till Halmstad.
1971-12-14 F 18 J 35B
35223
-
RM 6B
8052
Jungfrufjärden, utanför Dalarö, 2 km N Kymmendö, N Ornö, Stockholms skärgård Stridsmässig avancerad flygning. Ff meddelar "Jag mår inte bra. Jag vänder och går hem". En stund senare försvinner fpl plötsligt från radarn. (Exp)
Kollision med havsytan. Ff (övlt Claes H R Croneborg, AFT) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1972-02-16 F 16 J 35A
35064
-
RM 6B
8033
Gillers klack, Ljusnarsberg, NNO Kopparberg Ff övade lågnavigering i dåligt väder och slog i en 40 m hög radiomast och fattade eld. Ff (fj Lage A R Zachrisson, SFT) räddade sig med fallskärm. Fpl slog ned mellan 2 grupper med hundratals ungdomar vid en slalombacke. Ingen skadad!! (GT)
1972-05-09 F 1 J 35F-1
35470
-
RM 6C
8413
Fält 45, Sättnabasen utanför Sundsvall, Medelpad. För tidig landställsinfällning vid start. Ff (fk Bo G Fredin, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1972-08-07 F 10 J 35F-2
35562
-
RM 6C
8409
F 10 Barkåkra, Ängelholm Ebk-bortfall i starten. Felmanöver. Ff ffl/öfu ok. Ej fallskärmshopp.
1972-10-09 F 18 J 35B
35268
-
RM 6BS
8018
1 km O Vindbådan, NO Huvudskär, Stockholms skärgård Okontrollerat läge (högfartshaveri / rodermoment-begränsning). Ff (fk Anders Erland Thunlöf, FFSU) räddade sig med fallskärm men bröt benet allvarligt vid nedslaget i vattnet. (DN, 4)
1972-10-17 F 18 J 35B
35259
-
RM 6B
?
F 18 Tullinge Hård sättning vid landning och stora skador uppstod på flygplanet. Huvudställets infästningar i fplskrovet har deformerats och brott uppstått på bärande balkar och profiler. Höger däck punkterade och troligen har stötdämparna blivit helt sammanpressade vid islaget varigenom fälltanken slog i bankanten och slets sönder i två delar och lossnade från flygplanet. Ff/fdir ok. Ej fallskärmshopp. Till F 18 för räddningsövningar.
1972-11-21 F 11 S 35E
35942
mod 35283
-
RM 6C
8658
Vid Husbygård, ca 11 km N F 11 Skavsta, Nyköping Motorstopp (vådakupé). Ff (Sg Rolf E E Arildsson) räddade sig med fallskärm.
1972-11-30 F 3 J 35F-2
35603
-
RM 6C
8565
Mosse S Malmbäck, Nässjö Under jaktstridsövning rote mot rote gör ff en kraftig undanmanöver i moln och tappar troligtvis lägesorienteringen varvid fpl går i marken med en hastighet av 1.100 km/h. Ff (lt A Peter Norström, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. Först dagen efter hittades nedslagsplatsen ute på en mosse men endast få delar av fpl kunde bärgas.
Se Hans Fredrikssons bilder och information från nedslagsplatsen. 2)
1972-12-07 F 10 J 35F-2
35568
-
RM 6C
8798
Margretetorp vid Simontorp, Hulabäcksröd, Hallandsåsen Under landningsvarvet kolliderade fpl med marken (okontrollerat läge/stall). Mycket låga moln vid olyckstillfället. Ff ffl/öfu omkom. Ej fallskärmshopp. Bilden: Brinnande rester av fpl släcks av räddningsstyrkan. (GT, 4)
1973-01-10 F 1 J 35F-2
35561
-
RM 6C
8634
Vid Aggarön, Mälaren Motorstörning. Ff/R/lt räddade sig med fallskärm.
1973-04-11 F 21 J 35D
35343
-
RM 6C
8475
Kustbandet SO Piteå, 20 km SO Munksand, Bottenviken Ff och rotetvåan påbörjade, med radio och visuell kontakt, stigning genom moln till 6.000 m höjd. Vid avslutad stigning och molngenomgång var ff försvunnen. Ingen radiotrafik hade förekommit. En oljefläck på vattenytan visade var fpl slagit ned. (Exp)
Okontrollerat flygläge. Ff (övlt Per-Erik Ericsson, BFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1973-04-16 F 21 S 35E
35933
mod 35288
-
RM 6C
8700
90 km O Sundsvall, Bottenhavet (lat 62 26', long 19 08'), Piteå skärgård Fågelkollision på låg höjd?? (Exp, GT)
Kollision med havsytan. Ff (kn L Ingvar Larsson) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1973-08-22 F 12 J 35F-1
35421
-
RM 6C
8602
Länghem, trakten av Limmared, Ulricehamn Under en luftstrid kolliderade fpl med 35596 i 1.000 km/tim. Fpl förlorade styrförmågan och ff (lt Bengt A A Pettersson, FFSU) räddade sig oskadd med fallskärm. Det andra fpl (från F 10) kunde fortsätta och landade på F 10. Bilden visar rester av fpl liggande i mossen. (GP, GT)
1973-10-17 F 21 J 35D
35379
-
RM 6C
8500
I förlängningen av bana 33, F 13 Bråvalla, Norrköping Fpl får fågelkollision (huven) vid startpådrag. Ff avbryter starten men bromsskärmen fungerar inte och startbanan är hal. Fpl rullar ut (utrullningshinder saknas) och passerar en väg. Fälltankarna slår i vägkanten och bränslet fattar eld. Fpl voltar ett helt varv och kommer ned på "magen". Ff/R/Kn lyckas ta sig oskadd ur det häftigt brinnande flygplanet. (Exp)
Till F 13 för brandövningar.
1973-11-27 F 16 J 35A
35041
-
RM 6B
8141
=
J 35A
35076
-
RM 6B
3824
Mårtsbo, 10 km S Gävle Under en radarledd IR-robotövning kolliderar 35041 (mål-fpl) med 35076 kl 19:30 på 2.500 m höjd. Båda ff räddade sig med fallskärm. (AB)
Ff i 35041: lt S Rutger Nordling, SFT:l
Ff i 35076: fk Magnus B Florén, SFT:l
1973-12-04 F 11 S 35E
35951
mod 35300
-
RM 6C
8449
Rolfstorp, O Varberg Ff var på fotouppdrag och flög in över sitt föräldrarhem medan hans far såg på men såg inte upp på farten utan fick en superstall som han inte kunde häva pga den låga höjden varvid han kolliderade med marken.
En annan uppgift säger: "...kom in på 50 m höjd och inverterat läge". (GT)
Ff (öfu L Christer Larsson) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1974-01-16 F 16 J 35A
35004
-
RM 6B
8097
5,3 km O Tierps k:a Kollision med marken (högfartshaveri). Ff (lt Anders B Andersson, SFT:1) omkom. Ej fallskärmshopp.
1974-03-07 F 1 J 35F-1
35464
-
RM 6C
8794
O Kungsör, 15 km V Eskilstuna Kollision med träd. Ff (öfu Lars O K Andres, GFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1974-10-02 F 12 J 35F-1
35401
-
RM 6C
8717
N Ruda, SV Oskarshamn Okontrollerat läge (högfartshaveri) pga felmanöver (förlorade kontrollen). Ff (övlt C A Birger Marcusson, AFT) räddade sig med fallskärm men fick ben- och armfraktur pga uthopp i hög fart.
1974-10-24 F 1 J 35F-2
35587
-
RM 6C
8450
500 m minus bana 19, F 1 Hässlö, Västerås Utebliven dragkraftsökning. Ff (fdir.2) räddade sig med fallskärm.
1974-11-07 F 16 J 35A
35025
-
RM 6B
8156
Karlsta gård, 15 km V F 16 Ärna, Uppsala Motorstörningar. Fallskärmshopp 500 m höjd. Fallskärmen utlöses ej pga punkterad lufttrycksmätare. Ff (lt S l Göran Andersson, SFT:l) omkom. Flygförbud för 200 fpl införs o kontroll av alla fallskärmar i FV sker. (AB)
1974-11-18 F 12 J 35F-1
35436
-
RM 6C
8554
=
J 35F-2
35547
-
RM8C
8714
Norra Midsjöbankarna ca 60 km OSO om Segerstads fyr på Öland (N5615, E1730), (90 km O Ölands sydspets), Östersjön Ca 0900 startade två rotar från F 12 för att öva luftstrid rote mot rote. I inledningsskedet av första kontakten kl 0930 kolliderade rotecheferna med varandra. Ff (fk Stig H Skoglund, FFSU) i L50 (35547) räddade sig med fallskärm medan ff (fk Gunnar L-C Larsson, FFSU) i L37 (35436) omkom (ej fallskärmshopp, återfanns aldrig).
Uppgifterna lämnade av 1) som var rotetvåa till L37. Kompletterande uppg av 4).
1975-06-05 F 21 S 35E
35954
mod 35298
-
RM 6C
8410
Nilsmyran, Måttsund, V F 21, Kallax, Luleå. Motorstörningar efter start (utmattningsbrott kompressorsteg?). Ff (lt L Åke Riström) räddade sig med fallskärm.
1975-11-25 F 1 J 35F-1
35467
-
RM 6C
8676
I skogen nära byn Dräcke, 7 km SV Hedemora Under övning i jaktstrid rote mot rote gick fpl (tvåan) efter undanmanövrer ned i moln i 10 gr dykvinkel med släckt ebk och fart 800 km/h Fpl gick i marken med 30 gr dykvinkel, 40 graders bankning och med hög fart (M 0,96). Ff (lt Göran G Åberg, FFSU) medföljde fpl och omkom. Ev kan några instrument varit felaktiga och vilselett ff.
1976-02-11 F 13 J 35F-2
35511
-
RM 6C
8446
Skogsterräng vid Ensjön, 7 km S F 13 Bråvalla, Norrköping. Motorstopp pga bränslestopp (FOD). Ff (lt Kjell Eriksson, FFSU) räddade sig med fallskärm. Höger axel ur led.
1976-03-03 F 16 J 35A
35079
-
RM 6B
8026
1,5 km V Storvreta, 20 km N Uppsala. Ff förväxlar landningsställsreglage och gasreglage vid inflygning varvid motorn stängs av. (GP)
Ff (R/kn H Rune Lundin, BFSU) räddade sig med fallskärm.
1976-05-25 F 16 SK 35C
35818
mod 35032
-
RM 6B
F 16 Ärna, Uppsala Buklandning (felmanöver). Båda ff (K/Fk o K/Kn) ok. Ej fallskärmshopp.
1976-07-12 F 21 S 35E
35908
-
RM 6C
8685
Sandön, Luleå skärgård Motorstörningar (fågelkollision?). (GP)
Motorstopp. Ff (R/kn Jan B O Andersson, FFSU) räddade sig med fallskärm (lätt ryggskada). (4)
1976-11-29 F 1 J 35F-2
35629
-
RM 6C
8653
Åkermark vid Sundby, N Eskilstuna Motorstopp / fågelkollision? Ff (R/Kn) räddade sig med fallskärm.
1977-04-06 F 11 S 35E
35941
mod 35294
-
RM 6C
8705
Skogsområde vid Bogsta, 20 km NO F 11 Skavsta, Nyköping Utmattningsspricka i motorn, genombränning av bakkroppen. Ff (R/lt Börje Bergfalk) räddade sig med fallskärm.
1977-05-02 F 10 J 35F-2
35558
-
RM 6C
8441
Älekulla, 20 km S Kinna, Västergötland Superstall. Ff (R/Lt) räddade sig med fallskärm.
1977-08-25 F 4
F 12
J 35D
35312
-
RM 6C
8734
=
J 35F-1
35433
-
RM 6C
8606
F 12 Kalmar Fpl (L33) från F 12 kolliderade vid start i bankorset på bana 34 på F 12 i Kalmar med fpl J 35D (35312) från F 4 som landade på bana 23 utan landningstillstånd. Ff (fk G Westerlund) i 35312 överlevde men ff (R/lt Jan A Linderoth, GFSU) i 35433 omkom. (1, 4)
1977-10-03 F 4 J 35D
35362
-
RM 6C
8777
Bynäsmålet, strax S F 4 Frösön, Storsjön Motorstopp pga kvarglömd skruvmejsel i ena luftintaget. Ff (kommendörkapten L Staffan Hådell, FFSU) räddade sig med fallskärm.
Bärgningskostnad: 102.443:- (Flygvapennytt)
1977-11-23 F 10 J 35F-1
35454
-
RM 6C
8532
Hansagårds Camping, Skrea, i strandkanten S Falkenberg Under avancerad flygning och stigning hördes en knall från fpl:s bakparti på 4.500 m höjd. Motorstopp pga av utmattningsbrott i HT-turbinskiva. Fyra återstartningsförsök misslyckades och ff (lt Göran Andersson, GFSU) riktade in fpl mot havet och gjorde ett lyckat fallskärmshopp på 500 m höjd. Fpl slog ned på stranden strax efter kl 11:10. (GT, GP)
1977-11-23 F 12 J 35F-1
35442
-
RM 6C
8546
4 km O Stensö, Kalmar Sund Under PAR-inflygning mot basen (F 12, Kalmar) fick fpl (F12-13) motorstopp på 500 m höjd pga skuren bränslepump och havererade i Kalmar Sund. Ff (kn Sven Y Lindén, FFSU) omkom vid misslyckat uthopp pga att fallskärmen var sydd med för tjock tråd (flera fallskärmar med för tjock tråd upptäcktes på både F 12 och F 17) Hkp plockade upp ff ur vattnet efter en timme. (GT, GP, Exp, SvD, 4, 1)
1977-12-06 F 1 J 35F-2
35567
-
RM 6C
8529
Isen vid strandkanten på Norra Björnö, F 1 Hässlö, Västerås, Mälaren Superstall vid landning i dåligt väder. Ff (R/kn A Weikko Sundell, FFSU) hoppade på låg höjd och fick knäskada vid landningen.
1978-01-30 F 11?
FC?
S 35E
35903
-
RM 6C
8664
V Gotska Sandön, Gotska sjön, Östersjön Samövning med F 21. När ff (från F 11) anfölls av 2 fpl gjorde han en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Ff (fk Bengt H Samuelson, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1978-02-28 F 13 J 35F-2
35529
-
RM 6C
8501
Slumpberget, ca 7 km OSO Hedenbasen, 3 km SV Boden Ff skulle öva instrumentinflygning mot basen. Vädret var relativt dåligt. Strax efter starten kl 11:10 förlorade markkontrollen radiokontakten med fpl. Okontrollerat läge uppstod pga elfel och kortslutning i skadat kablage från nödeffektaggregatet ("millan"). Ff (lt K E Göran Kristoffersson, FFSU) gjorde fallskärmshopp men omkom (sen utskjutning och stolen kolliderade med skärmen). (DN, GP, 4)
1978-06-30 F 1 J 35F-2
35622
-
RM 6C
8809
Skogs- och moränmark vid Kungsör, 30 km SV F 1 Hässlö, Västerås Motorstopp. Ff (R/kn) räddade sig med fallskärm.
1978-12-05 F 1 J 35F-1
35491
-
RM 6C
8724
Leråker 2,5 km N Sätra brunn, VSV Sala Motorstopp. Ff: "Jag ingick i en grupp på 4 fpl från F 1. Vi samövade med 2 fpl från F 16 i Uppsala. Övningsområde: Södra Dalarna. Vid hemfärden fick jag motorstopp på 5.000 m höjd. 4 startförsök misslyckades. På 500 m höjd hade jag inget annat val än att hoppa (kl 15:39). Utskjutningen var våldsam. Jag drabbades av blackout, dalade ned i närheten av en lantgård mellan Sala o Sätra brunn och mötte en bonde som sett fpl o mig. En timme efter uthoppet hämtades jag med helikopter."
Haveriorsak: Skärning i den undre pumphalvan i motorns insprutningspump pga att glidskor av fel sort varit monterade. Återstartningsförsöken misslyckades pga att materialspån från skärningsförloppet förts med bränslet in i manöverlådan, där det orsakat omfattande igensättning av bränslesilar. Det har även förts med till en lagring av insprutningspumpens övre vickskiva och till servosystemet. Vickskivan har därigenom stått i sådan lutningsvinkel att insprutningspumpens bränsleflöde blivit otillräckligt. Ff (lt Kjell Lennart Andersson, FFSU) oskadad vid utskjutning på 500 m höjd och fart 450 km/h trots att den positiva stolseparationen inte fungerade (felaktig tändhatt). (Se, OFYL)
1979-02-06 F 13 J 35F-2
35508
-
RM 6C
8698
Källvik, nära Loftahammar, Småland Ff deltog i jaktförsvarsövning när fpl fick motorstörningar (utmattningsbrott på turbinskivan). Ff (K/lt Bengt Anders Östervall, FFSU) räddade sig med fallskärm från på 50 m höjd. (DN, 4)
1979-08-30 FC S 35E
35956
mod 35292
-
RM 6C
8540
Trädbevuxen mosse 6 km V Rejmyre, Katrineholm-Finspång Motorstörningar pga sprickbildning HT-turbin på 7.000 m höjd. (GP)
Ff (R/kn Johan Gille) räddade sig med fallskärm. (4)
1980-10-09 F 4 J 35D
35374
-
RM 6C
8792
Myrmark 60 km S Åmsele, mellan Örträsk och Bjurholm, Ångermanland Superstall. Ff (lt Per Olof Lindberg, GFSU) räddade sig med fallskärm.
1980-12-05 F 1 J 35F-2
35628
-
RM 6C
8786
=
J 35F-1
35497
-
RM 6C
8535
Enåker, 18 km NNO Sala (Uppland) Kollision i luften (ev pga ändvirvlar). Båda ff (kd sg S G Daniel Bofjäll och lt Claes S Hjertman, GFSU) räddade sig med fallskärm och fick lindriga ryggskador..
1981-05-19 F 16 J 35F-1
35430
-
RM 6C
8522
=
J 35F-1
35422
-
RM 6C
8562
8 km SO sjön Malungen, NO Dellensjöarna, 30 km SV Sundsvall och Färilabasen. Under ett rote-anfall mot ett målflygplan kom de båda fpl för nära varandra och stötte ihop. Det ena fpl (35430) blev manöverodugligt och ff (fk B Roland Wennström, FFSU) gjorde fallskärmshopp. Fpl störtade i skogen i Bergsjö. Det andra fpl (35422) kunde manövreras fram till Färilabasen men i landningsögonblicket åkte det av banan och havererade. Ff (fk) utan skador. (GT)
1981-05-20 F 16 J 35F-1
35424
-
RM 6C
8504
Vid Sockerberget, 18 km ONO Morjärv, 25 km SO Överkalix, 80 km NNO Luleå Superstall (generatorbortfall). Ff (öfu Per-Erik Sundberg, GFSU) räddade sig med fallskärm.
1981-08-10 F 10 J 35F-2
35574
-
RM 6C
8800
20 km ONO Simrishamn (N 55 37,4', O 14 39,5'), Hanöbukten, södra Östersjön Okontrollerat läge pga el- och hydraulfel i styrsystemet. Ff (lt Anders Nilsson, FFSU) räddade sig med fallskärm och hamnar oskadad i vattnet.
1982-02-23 F 16 J 35F-1
35476
-
RM 6C
8697
10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, Bottenhavet Kollision med 35418 varefter fpl störtade genom isen och gick till botten i Gävlebukten. Ff (lt Sven Hjalmarsson, SFT) räddade sig med fallskärm.
1982-03-15 F 16 SK 35C
35809
mod 35008
-
RM 6B
8013
10 km SSO Svenska Högarna, Stockholms yttre skärgård Rotepar övade målgång. (DN)
Kollision med havsytan vid molngenomgång. Ff (fk L G Börje Karlsson, SFT) omkom. Ej fallskärmshopp. (4)
1982-11-03 F 10 J 35F-2
35507
-
RM 6C
8539
9 km V Hallands Väderö, 10 km N Kullen, Kattegatt Kollision med havsytan under luftstridsövning. Ff (fk A T, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp. (4, 5)
1983-02-15 F 21 J 35D
35389
-
RM 6C
8712
NV Fällfors, 12 km SO Långträsk (Norrbotten) Superstall. Ff (kd sg Björn L E Svedfeldt, GFSU) räddade sig med fallskärm.
1983-04-19 F 21 J 35D
35381
-
RM 6C
8412
=
J 35D
35369
-
RM 6C
8558
25 km O Rödkallen, Bottenviken Under övning i jakförsvar rote mot rote, kolliderade fpl på 1.500-2.000 m höjd med varandra. Båda ff (kn Bo L Ernehag, FFSU och kn Tomas Imark, FFSU) räddar sig med fallskärm (ff Imark: se haveriet nedan). Det ena fpl gick igenom isen och hamnade på 60 m djup, det andra låg kvar på isen. (Exp, GP)
1983-06-28 F 21 J 35D
35333
-
RM 6C
8561
Bjumismyran, ca 10 km S Morjärv, Norrbotten) Ff:s rote övade luftstrid med annan rote. Molnhöjd 500 m. Vid anfall ca kl 09.00 kom ff ned på för låg höjd. Fpl (som låg rätt på vingarna) slog i marken med stjärtkonen mot en decimeterhög sten och flög/gled sedan på ca 1 m höjd utmed en sluttning innan det slog ner i en mosse och exploderade. Stjärtkonen grävde ett dike i den slybeväxta sluttningen och flygplanets profil med vingar och kropp syntes i den avslagna slyn. Fpl sönderdelades o brinnande flygplans- och motordelar spreds över en stor yta. Ff (kn Tomas Imark, FFSU) omkom (se haveriet ovan). Ej fallskärmshopp. (GP, DN, Exp, 3)
1984-03-13 F 16 SK 35C
35801
mod 35035
-
RM 6B
8177
9 km SV Uppsala Upprepade motorstopp pga strypt bränsletillförsel (motorhaveri). Båda ff (instruktör kn Sven Malmström, SFT och dansk elev mj Frode Sveistrup, "FFSU") räddade sig med fallskärm.
1984-04-04 F 4 J 35D
35349
-
RM 6C
8471
Storsjöns is, 12,9 km fr banbörjan, 375 m S grundlinjen till bana 12 Efter besök i Örlandet, Norge hade ff fel hödmätarinställning och befann sig 350 m för lågt när han svängde in mot finalen i dåligt väder. Vid kollision med isen förlorade ff medvetandet och ådrog sig flera kotkompressioner. Fpl stod med motorn i gång när hkp-pilot (se nedan) kom till undsättning, öppna huven och kuperade motorn. (7)
Civil hkp-pilot (fd 35-pilot) räddar ensam ff/övlt ur stängd, brinnande kabin med stor fara för eget liv. Strax efter räddningen börjar krutladdningarna explodera i kabinen. (GT)
1984-11-22 F 10 J 35F-1
35431
-
RM 6C
8656
7 km NO Ullared Under jaktstrid fick fpl superstall pga felmanöver. Ff (sg Per-Erik Liedberg, GFSU) räddar sig med fallskärm.
1985-02-26 F 16 J 35F-1
35452
-
RM 6C
8744
6 km O Almagrundet, Östersjön Kollision med is. Ff (kn Sven Lindström, FFSU) omkom. Ej fallskärmshopp.
1985-09-12 F 16 J 35F-1
35480
-
RM 6C
8620
Ca 7 km S Sala Motorstopp (bränslebrist). Ff (fk A Karl-Gunnar Kindblom, FFSU) räddade sig med fallskärm.
1986-03-12 F 10 J 35F-1
35478
-
RM 6C
8719
NO Kivik, Hanöbukten, södra Östersjön Under hamnade fpl i superstall. Ff (lt L M Stefan Sjöberg, FFSU) räddade sig med fallskärm och landade i vattnet.
1986-05-07 F 10 J 35F-2
35614
-
RM 6C
8844
15 km SV Varberg, Kattegatt Vid övning i jaktförsvar fick ff superstall. Ff (fk Håkan Lundqvist, FFSU) räddade sig med fallskärm och fick lindrig ryggskada.
1986-11-11 F 10 J35
35536
-
RM 6C
8650
Skälderviken, Kattegatt Kollision med havsytan. Ff (kn/hauptm J Christian Wolf, Österrike, TIS:Ö, under utbildning) från Österrike omkom. Ej fallskärmshopp.
1990-04-04 F 10 J 35F-2
35581
-
RM 6C
Skogaby, ONO Laholm En rote övade dykning mot markmål på Tönnersjöfältet i Sydhalland då fpl fick motorstopp (utmattningsbrott i bultförband, LT-turbin skadad) och ff (lt Rolf Sjunnesson, FFSU) räddade sig med fallskärm. (GP) (GP)
1991-06-20 F 10 J 35J
35522
-
RM 6C
?
F 10 Barkåkra, Ängelholm Benfix-remmarna blockerade styrspaken i starten. Ff (Per Lundqvist, GFSU) räddade sig med fallskärm på bara några meters höjd. (4, DN)
1993-06-04 F 10 J 35J
35524
-
RM 6C
8532
Havet, 30 km NV Hallands Väderö Under luftstridsövning på låg höjd med ytterligare 4 fpl från F 10 havererade rotechefen mot vattenytan (fpl kan ha studsat några gånger under haveriet), sannolikt pga bleke och felbedömning av höjden. Ff (lt Stefan Svensson, FFSU) hittades död en meter under vattenytan.

Händelser och tillbud, mer eller mindre allvarliga

Några händelser har inte orsakat någon skada alls men har kunnat få katastrofala följder om de hade utvecklats på ett annat sätt. Andra har däremot orsakat stora skador på flygplanen (även på de inblandade människorna) och några av dessa flygplan har senare kasserats pga skadorna.

1974-05-18 buklandade 35550 från F 10 på en krigsbas och på fälltankarna. Foto: Okänd.

Datum Förb
Fpl-typ
Fpl-nr
Händelsebeskrivning Plats Fpl-status
1963-01-27?
J 35D
35274
Förman sögs in i luftintagetRFN VidselReparerad
1964-03-20F 18
J 35B
(prim)
228
LandningshaveriBana 04, F 10 Barkåkra, ÄngelholmKasserad (reparabel)
1964-11-06 F 13
J 35D
35354
Fpl bogserades på landsväg till F 14 när noshjulet fastnade ordentligt i banvallens grus vid en järnvägsövergång vid Tiarp varvid fpl blockerade spåret. Halmstads central bröt strömmen på järnvägsledningen och stoppade snälltåget till Göteborg innan det nådde fram till övergången.Kaggagård, vägen Kustvägen och Holm, Tiarp.
1965-05-22F 16
J 35A
35090
Kollision med utrullningshindrets överlina (flyguppvisning)F 16 Ärna, UppsalaReparerad
1965-08-13F 13
J 35D
35355
Kollision med utrullningshinder i samband med startReparerad
1966-10-25F 3
J 35D
35338
Kollision med träd (indisciplinär flygning)Skogvalla gård, Österåkers kommun, 2 mil från KatrineholmReparerad
1968-12-11F 10
J 35D
35384
Vådaavfyring av 6,3 cm örak (tillbud)Laganskjutmålet, HallandOskadat
1969-02-24F 18
J 35B
35219
MinuslandningF 18 TullingeKasserad (reparabel)
1969-03-19F 3
J 35D
35361
Motorstopp och nödlandning. Ff öv B Rosenius.F 3 MalmenOskadat
1969-09-23F 18
J 35B
35238
KollisionReparerad? Kasserad 1977-11-18.
1969-09-23F 18
J 35B
35256
KollisionKasserat 1974-06-24 pga höga rep-kostnader
1969-11-25F 1
J 35F-1
35458
KollisionVästmanland?Reparerad
1969-11-25F 1
J 35F-1
35484
KollisionVästmanland?Reparerad
1970-01-20F 13
J 35F-2
35533
Punktering vid landning. Vid landning anmälde ff till tornet att bromsarna hade låst sig på ena hjulstället. Fpl kanade av banan åt höger efter ca 500-600 m och kom ut i ett decimetertjockt snötäcke i ca 250 km fart. Fpl slog runt och hamnade upp och ner. Ena hjulet brann men släcktes snabbt. Ff hängde i säkerhetsselen och räddningsledaren ropade och frågade om ff var OK. Ff nickade och räddningsledaren tog en slägga, krossade huven och lirkade ut ff som var oskadd. (Exp, SFF)F 13 Bråvalla, Norrköping (Östergötland)Reparerad!
1970-10-20F 1
J 35F-1
35500
Avåkning av bana. Vid landning lossnade bromsskärmen och bromsarna slutade fungera pga överhettning. Fpl gick in i utrullningshindret som inte bromsade tillräckligt utan fpl gick över ett vattenfyllt dike och slog i en jordvall. Ff kuperade motorn och hoppade ut oskadd. Bilden visar fpl fast i utrullningshindret. (Arb)F 1 Hässlö, Västerås (Västmanland)Kasserad 1973-02-12 pga många skador. (SFF)
1971-02-25F 3
J 35F-2
35604
Punktering vid landningBana 01, F 3 Malmen (Östergötland)Reparerad
1971-10-03F 1
J 35F-1
35486
Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Reparerad
1971-10-03F 1
J 35F-1
35485
Rotelandning på fel flygplatsNygefältet, Brandholmen, O Nyköping (Södermanland)Totalförstört
1973-08-22F 10
J 35F-2
35596
KollisionLänghem, trakten av Limmared, Ulricehamn (Västergötland)Reparerad
1974-05-18F 10
J 35F-2
35550
Buklandning på krigsbas och fpl kanar 1.800 m på fälltankarna. Se bild ovan. Reparerad
1975-07 ?
35482
J 35F
Under kurvstrid gjorde ff på ca 2.000 m en stopproll: Från tänd EBK till marktomgång, luftbroms, nos upp i tunnelroll med max belastning, från 700 km/t till 300 km/t på några sekunder och fpl reste nosen våldsamt, fart noll, superstall! Fpl lade sig rätt på vingarna i rättvänd, stabil superstall utan girrotation på låg höjd! Trots SFI (lägst 3.000 m) beslöt ff att häva stallen: Spaken fullt bakåt, sedan fullt framåt. Med nosen i lodläge ökade farten och med handen på utskjutningshandtaget passerade ff över trädtopparna. (9) Västmanlands skogar
1976-02-04F 16
J 35A
35054
Kollision (allvarligt tillbud)
1976-02-04F 16
J 35A
35023
Kollision (allvarligt tillbud)
1976-04-29F 12
J 35F-1
35431
Vådautlösning av skärmutdragareF 12 Kalmar (Småland)3:e man dödad
1981-11-04F 1
J 35F-1
35499
KollisionReparerad
1981-11-04F 16
J 35F-1
35434
KollisionReparerad
1982-02-23F 16
J 35F-1
35418
Kollision10 km O Iggön, N Gävle, Gävlebukten, BottenhavetKasserad (reparabel)
1982-04-15F 10
J 35F-2
35506
Kollision med 35330 ur F 21. Under övning i luftstrid och efter akananfall gick fpl åt var sina håll och ff i 35330 (U30) gjorde stopproll vänster och grävande högersväng. Båda ff kände en lätt duns i fpl och konstaterade att båda fpl högra yttervingar fått kraftiga plåtskador. Med yttre vingroderdelar ur funktion kunde båda fpl landa normalt på Kallax. Båda ff oskadade. Se bilder.F 21 övningssektor U3Båda fpl reparerade
1982-04-15F 21
J 35D
35330
KollisionF 21 övningssektor U3 (Norrbotten?)Reparerad
1987-04-09F 10
J 35F-1
35492
VådabeskjutningRFN (Norrbotten Lappland)Oskadat
1987-04-22 SAAB
J 35D
OE 351414

FV-nr
35347
Vid en provflygning av J 35OE gör ff Weikko Sunell av misstag en vid sväng i hög fart in över i sovjetiskt luftrum. Fpl hann i princip hem till Linköping och landa innan den sovjetiska incidentberedskapen efter 15 min visade sig i luften. Se bild nedan.N Liepaja i Lettland
1990-11-06F 10
J 35F
Kollisionstillbud med LIN F28Oskadat
1992-05-20F 10
J 35J
35621
Kollision i luften (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)Kasserad (reparabel)
1992-05-20F 10
J 35J
35572
Kollision i luften (allvarligt tillbud)30 km O Simrishamn, QL 5032 (Skåne)Kasserad (reparabel)

1987-04-22 flög J 35OE nr 351414 (FV-nr 35347) in över sovjetiskt luftrum och tillbaka till Linköping innan sovjetisk incidentberedskap var uppe i luften. Foto: Saab AB (beskuren).


Källor:
Sammanställd av Hans Kristiansson (dagstidningar, KONTAKT nr 93/1989, SFF och haverirapporter från FV/SHK)
Kompletterad av Christer Magnusson, SHK, med saknade haverier (bl.a. fpl 35F) samt för alla haverier: Fplnr, motornr, haveriplats, haveriorsak och flygförarstatus (grad, överlevnad o fallskärmshopp) + delar av tabellen över "händelser/tillbud".
Ex: (GP)= Artikel ur tidning (i detta fall GöteborgsPosten)
1) Per Jelkne (JEL)
2) Tips från Anders Pettersson
3) Stefan Sonestedt (F 21)
4) Christer Magnusson enl ovan (där uppgifter från media skiljer sig åt eller för att skilja andra uppgiftslämnare från SHKs uppgifter)
5) Roger Möller, f.d. FV-pilot
6) Bild o text från Tommy Jazze Johansson på FB (via Bengt Ekbladh på SFF).
7) SFF/FaceBook (Ulf Hagstedt)
8) SFF/FaceBook (Karl-Olof Persson)
9) SFF/Facebook (ff)
SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum